مسابقه بزرگ کتابخوانی غدیر

بچه ای که نمی خواست آدم باشد

ویژه فرزندان 8 تا 12 سال کارکنان خانواده بزرگ انتخاب

( روش تهیه کتاب: در سایت ثبت نام کنید و از تاریخ 9 الی 13 مرداد ماه به ساختمان آمیرال واحد مدیریت فرهنگی، ورزشی و اجتماعی مراجعه نمایید. )
ثبت نام در مسابقه

کد پرسنلی ( 6 و 8 رقمی ) *    
نام و نام خانوادگی *    
شماره موبایل *    
استان *    
شهر *    
محل دقیق کار *